Skip to content

Maskiner

Tillverkning av maskiner för diamantverktygstillverkare

Assars tillverkar specialmaskiner och utrustning till diamantverktygstillverkare.

Maskiner

På bilden – en stansmaskin för borrör utrustad med plasmaskärare för kapning.

Vi tillverkar även matarmattor för standard lamellsågar.

Video Cutting and Punching Machine